Gebruikersovereenkomst

MyBB biedt diensten aan de personen en organisaties die akkoord gaan met de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden. Al deze voorwaarden zijn nodig maar niet allesomvattend. Wij behouden ons het recht voor om een dienst voor een gebruiker, gebaseerd op ons eigen goeddunken, te weigeren of te beëindigen.

Gebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van het forum op eigen risico is. Het forum wordt "zoals het is" aangeboden en er zijn geen garanties uitgedrukt of geïmpliceerd.

MyBB-administratie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de forums van de gebruikers.

MyBB-administratie geeft geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van informatie geplaatst op de forums van gebruikers, en is niet verantwoordelijk voor:

  • eventuele fouten of onvolledigheden veroorzaakt door het gebruik van de informatie;
  • een storing in computerapparatuur als gevolg van het gebruik van onze dienst, evenals vertragingen en onderbrekingen van onze dienst;
  • eventueel verlies van schade veroorzaakt door inhoud of dienst van de forums van gebruikers.

De gedachten en meningen die worden uitgedrukt door onze leden weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van MyBB-administratie.

MyBB behoudt zich het recht voor om onjuist gebruik van de dienst te verhinderen, waaronder het weigeren van servertoegang en elimineren van geplaatste informatie.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die geschieden onder zijn/haar loginnaam en wachtwoord op zijn/haar form, welke eigendom is van MyBB.

Gebruiker gaat ermee akkoord om de dienst van MyBB niet te gebruiken voor doeleinden die tegenstrijdig zijn met de Russische wetten en welke de vertrouwelijkheid van informatie schenden of een systeemmalfunctie veroorzaken. In het geval van een overtreding van deze toewijding, kunnen gebruikersgegevens worden verwijderd zonder waarschuwing.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle informatie die wordt geplaatst door hem/haar, en andere gebruikers binnen de limieten van zijn/haar forum of welke beschikbaar zijn vanaf het internet via een andere manier. MyBB is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt geplaatst op de forums van de gebruikers door dienstgebruikers of derden.

MyBB accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele storingen in serviceverlening. MyBB garandeert niet dat de dienst zal worden onderbroken, dat de dienst geen fouten bevat of dat fouten zullen worden gecorrigeerd.

MyBB-dienst verbiedt uitdrukkelijk:

  • Het plaatsen (toegankelijk maken van buitenaf) van inhoud geassocieerd met (maar niet beperkt tot) minderjarige naaktheid, evenals links naar dergelijke bronnen.
  • Het oproepen tot onrechtmatige handelingen en schendingen van het huidige Russische rechtssysteem.
  • Vloeken en godslasteren.
  • Alle haat of uitdrukkingen van vijandigheid naar personen, groepen of organisaties.

Het kan forum kan worden verwijderd om elke schending qua inhoud dan ook, zonder waarschuwing.

MyBB heeft het recht (maar niet d verplichting) om een forum te verwijderen waarin in het afgelopen jaar geen nieuwe berichten zijn geplaatst.

MyBB heeft de mogelijkheid om gratis gebruikersforums te hosten door middel van sponsorreclames. Daarom behouden wij ons het recht voor om reclame-informatie te plaatsen op jouw forum, in de vorm van banners en reclame zonder rekening te houden met de inhoud van jouw forum.

MyBB heeft het recht om enkele karakteristieken van jouw forumbannerreclames te veranderen.

MyBB is niet aansprakelijk voor derde partijen voor situaties gerelateerd aan auteursrechtenschendingen door dienstgebruikers jegens derden.

De gebruiker als forumadministrator gaat ermee akkoord dat zijn forum geen materiaal zal bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn door derden.

Alle MyBB-systeemdiensten worden aangeboden op de manier zoals zij zijn ontworpen. Gebruiker kan van MyBB niet eisen dat zij de dienstlevering bijwerken of wijzigen naar zijn of haar persoonlijke wensen.

Elke gebruiker van MyBB's gratis forumdienst wordt automatisch ingeschreven voor servicenieuws met niet meer dan een mailing per week.

De huidige overeenkomst kan onzijdig worden gewijzigd door MyBB. Gebruiker zal direct op de hoogte worden gesteld over dergelijke wijzigingen.

Door het aanmaken van een gratis forum van MyBB ga je volledig akkoord met deze Overeenkomst. Met vriendelijke groeten, MyBB-administratie