Partnerprogramma

MyBB biedt diensten aan de personen en organisaties die akkoord gaan met de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden. Al deze voorwaarden zijn nodig maar niet allesomvattend. Wij behouden ons het recht voor om een dienst voor een gebruiker, gebaseerd op ons eigen goeddunken, te weigeren of te beëindigen.

MyBB is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen in computerapparatuur, verlies or schade die is opgetreden tijdens de looptijd van het bieden van de diensten, evenals vertragingen en storingen tijdens de diensten.

Alle MyBB-systeemdiensten worden geleverd in de vorm waarin zij zijn ontwikkeld. Partner kan niet vereisen van MyBB dat een dienstlevering wordt bijgewerkt of gewijzigd in overeenstemming met zijn/haar persoonlijke behoeften.

Elke partner krijgt zijn of haar eigen website en 50% van de banner-impressies op de forums met de optie van het verkopen van advertenties.

MyBB heeft het recht om enkele van de karakteristieken van adverteren op de forums te wijzigen.

De Gebruikersovereenkomst is van toepassing op alle personen die een forum aanmaken op het platform van MyBB.

Partner zal de tekst van de Gebruikersovereenkomst niet veranderen op de site, op welke manier dan ook.

Partner gaat ermee akkoord om eventuele ontvangen klachten per e-mail door te sturen naar

Elke MyBB-partner wordt automatisch aangemeld voor dienstnieuws met niet meer dan een mailing per week.

De huidige overeenkomst kan onzijdig worden gewijzigd door MyBB. Partner zal direct op de hoogte worden gesteld van dergelijke veranderingen.

Door een MyBB-partner te worden, ga je volledig akkoord met deze Overeenkomst. Met vriendelijke groeten, MyBB-administratie

Creëer je eigen forumhosting